Product Detail

TARIKH TASREH

Manna Khalil al-Qatthan
  • Harga Retail : Rp. 40,000
  • Harga 50 pcs : Rp. 0
  • Harga 100 pcs : Rp. 0
  • Harga 200 pcs : Rp. 0

  • BUAT PENAWARAN HARGA

brand-image
brand-image
Products Infomation

Tarikh Tasyri adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan Ilmu Fikih dan Usul Fikih. Fokus utama dari ilmu ini adalah untuk memahami sejarah dan asal-usul munculnya suatu hukum Syariah, termasuk sebab-sebab di balik penetapan hukum tersebut.